Hovedbilde#3 énstreks Sqrsp.jpg

énstrekstegninger

This is the page description.

enstrek_SqrSp_@egs.jpg

De aller første tegningene ble tegnet som toåring, ett av motivene var ‘bil med folk inni’. Etter flere års tegnetørke, fant énstrekstegningene veien, og åpnet en helt ny verden. Alle tegnes for hånd med tusj, før de behandles lett digitalt (default-vektoriseres) og trykkes. De bearbeides ikke før trykk. Noen håndkoloreres etter trykk. Alle er signert.